Στοιχεία Επικοινωνίας

Σωματείο Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος

Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο

τηλ: 210 - 45 32 574
fax: 210 - 46 10 752
email: info@logopaedists.gr

Έκπτωση σε όλα τα Μέλη του Σωματείου από τον Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Φορέα Μετεκπαίδευσης - Εξειδίκευσης & Μεταπτυχιακών Σπουδών THACE

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010